• Yildiz Mead posted an update 1 week ago

  Księgowi zatrudniani są przez organizacje lub klientów prywatnych do kontroli rachunków, udzielania porad finansowych i administrowania kontami.

  Księgowi przechodzą rygorystyczny proces rekrutacji i kwalifikacji, co znajduje odzwierciedlenie w ich wysokim statusie zawodowym.

  Co robi księgowy? Typowi pracodawcy | Kwalifikacje i szkolenie | Kluczowe umiejętności

  Księgowi zapewniają doradztwo finansowe klientom, od międzynarodowych organizacji i organów rządowych po małe niezależne firmy i osoby prywatne. Księgowi często specjalizują się w określonych obszarach praktyki, w tym w audycie, doradztwie w zakresie zarządzania, windykacji, księgowości kryminalistycznej, podatkach, poświadczeniach i finansach przedsiębiorstw (więcej informacji można znaleźć w obszarach pracy księgowości). Typowe obowiązki obejmują:

  sporządzanie rachunków i deklaracji podatkowych

  administrowanie listami płac i kontrola przychodów i wydatków

  badanie informacji finansowych

  kompilowanie i prezentowanie raportów, budżetów, biznesplanów, komentarzy i sprawozdań finansowych

  analizowanie kont i biznes planów

  świadczenie usług planowania podatkowego w odniesieniu do obowiązujących przepisów

  prognozowanie finansowe i analiza ryzyka

  zajmowanie się przypadkami niewypłacalności

  negocjowanie warunków umów biznesowych i przeprowadzek z klientami i stowarzyszonymi organizacjami

  spotkania i rozmowy z klientami

  zarządzanie współpracownikami, obciążeniami i terminami.

  Praca zwykle odbywa się w biurze, a godziny pracy często przekraczają zwykłe dziewięć do pięciu w godzinach szczytu, na przykład na koniec roku budżetowego.

  Typowi pracodawcy księgowych

  Biuro rachunkowe warszawa mokotów

  Prywatne firmy księgowych

  Firmy świadczące profesjonalne usługi

  Organizacje przemysłowe

  Organizacje charytatywne i nienastawione na zysk

  Organizacje handlowe i korporacyjne

  Organy rządowe

  Sektor publiczny

  Oferty pracy są reklamowane w TARGETjobs, przez służby kariery, w TARGETjobs Finance, w krajowych gazetach i na specjalistycznych stronach internetowych, takich jak Wiek Księgowości. Profesjonalne instytuty regularnie sporządzają listy wolnych miejsc szkoleniowych.